Hướng dẫn sử dụng android studio cho người mới

Trong bài viết này tôi vẫn gợi ý các bạn một biện pháp cụ thể về xuất bản áp dụng trong Flutter.

Quý Khách bảo đảm an toàn rằng là trước khi thực hiện release thì App của công ty đã được cập nhật app ibé tốt App name với kiểm tra những anh tài …Để release app android App vào Flutter bạn tuân theo chỉ dẫn tiếp sau đây :

1. Tạo keystore Keystore là một tệp tin có tên : key.jks, cần sử dụng Lúc release apk hay bundle nhằm upload lên CH Play. Nếu bạn dạng upload cơ mà không tồn tại file này thì có thể phiên bản upload của doanh nghiệp không được gật đầu đồng ý.

Lấy tệp tin keystore :

* Đối cùng với Mac hay Linux :


Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng android studio cho người mới

keytool -genkey -v -keystore c:UsersUSER_NAMEkey.jks -storetype JKS -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 -alias key
keytool -genkey -v -keystore c:UsersUSER_NAMEkey.jks -storetype JKS -keyalg RSA -keykích thước 2048 -validity 10000 -alias key

Trong quá trình rước file : keystore, bạn có thể cần nhập password, và những đọc tin , hãy cất giữ bọn chúng !lấy một ví dụ :


Baos-MacBook-Pro:flutter_phầm mềm mocmien.info$ keytool -genkey -v -keystore ~/key.jks -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 -alias keyEnter keystore password: Re-enter new password: What is your first and last name? : Bao FlutterWhat is the name of your organizational unit? : Bao Flutter What is the name of your organization? : Bao FlutterWhat is the name of your City or Locality? : HA NOIWhat is the name of your State or Province? : HA NOIWhat is the two-letter country code for this unit? : VNIs CN=Bao Flutter, OU=Bao Flutter, O=Bao Flutter, L=HA NOI, ST=HA NOI, C=toàn quốc correct?=================== PASSWORD vẫn nhập ngơi nghỉ bên trên ================Pass: mocmien.inforelease
Baos-MacBook-Pro:flutter_phầm mềm mocmien.info$ keytool -genkey -v -keystore ~/key.jks -keyalg RSA -keyform size 2048 -validity 10000 -alias key

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Gói Cước 3G Viettel Đơn Giản Nhất, Làm Thế Nào Để Cài Đặt 3G Cho Sim Viettel

Sau quy trình này, file : key.jks được tạo thành, giữ giàng file này.

2. Đặt tệp tin keystore vào vào project

File key.jks được tạo ra sống trên, copy file này cùng paste vào mục : android > tiện ích trong Flutter Project của người sử dụng.

*

3. Nhúng keystore vào vào app

* Tạo tệp tin mang tên : key.properties, vào /android/key.properties

Nội dụng của tệp tin – key.properties :


Trong ví dụ trên : storePassword cùng keyPassword là : mocmien.inforelease

Sửa tệp tin : build.gradle vào android > tiện ích > build.gradle

* Đặt đoạn code dưới đây trên mục android


def keystoreProperties = new Properties() def keystorePropertiesFile = rootProject.file("key.properties") if (keystorePropertiesFile.exists()) keystoreProperties.load(new FileInputStream(keystorePropertiesFile)) apk ...
signingConfigs release keyAlias keystoreProperties<"keyAlias"> keyPassword keystoreProperties<"keyPassword"> storeFile keystoreProperties<"storeFile"> ? file(keystoreProperties<"storeFile">) : null storePassword keystoreProperties<"storePassword"> buildTypes release signingConfig signingConfigs.release

Từ kia những file build sẽ tiến hành tạo thành : /build/app/outputs/…

Vì vậy tôi vẫn chỉ dẫn các bạn biện pháp release Android App, nhằm hiểu thêm chi tiết rộng chúng ta có thể coi bạn dạng chỉ dẫn của Flutter trên đây.

Chúc các bạn gồm được nhiều kiến thức trường đoản cú Blog của mình !


*