Ưu tiên trong tiếng anh

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese mocmien.infoVietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
priority
*
prioritydanh trường đoản cú (priority over somebody / something) sự ưu nỗ lực (về cung cấp bậc); quyền ưu tiên (quyền tất cả hoặc làm cái gì trước fan khác) Japan"s priority (over other countries) in the field of microelectronics Ưu nạm của Nhật phiên bản (so với các nước khác) trong lĩnh vực vi năng lượng điện tử I have priority over you in the claim for damages Tôi ưu tiên rộng anh trong việc đòi bồi hoàn thiệt sợ priority is given khổng lồ developing heavy industry ưu tiên cải tiến và phát triển công nghiệp nặng you must decide what your priorities are anh bắt buộc phải xác minh những điều ưu tiên của anh ý là gì rebuilding our head office is a (top) priority xây lại trụ sở thiết yếu của công ty chúng tôi là điều ưu tiên (hàng đầu) the Government gave (top) priority to reforming the legal system cơ quan chỉ đạo của chính phủ dành ưu tiên (hàng đầu) cho việc cải cách hệ thống lao lý the tìm kiếm for a new vaccine took priority over all other medical research việc đào bới tìm kiếm kiếm một vắc xin mới chiếm địa điểm ưu tiên trên phần lớn cuộc phân tích về y học tập khác (giao thông) quyền ưu tiên (quyền được đi trước những phương luôn tiện (giao thông) khác) vehicles coming from the right have priority xe cộ cộ trường đoản cú bên đề nghị tới được quyền ưu tiên to lớn get one"s priorities right, wrong biết/không biết cái gì là quan trọng đặc biệt nhất và hành động theo kia your trouble is you"ve got your priorities back to front điều hoảng sợ đối với anh là anh đã đảo ngược các ưu tiên của anh!tính tự priority cases, such as homeless families, get dealt with first đông đảo trường thích hợp ưu tiên, chẳng hạn như những gia đình không gồm nhà ở, được xử lý trước
*
/priority/ danh từ bỏ
*
quyền được trước, sự ưu tiên; điều được xét thứ nhất priority is given to developing heavy industry ưu tiên cải tiến và phát triển công nghiệp nặng a first (top) priority điều được xét trước những điều không giống

*