Tab: until the time is through

Until The Time Is ThroughNow & foreverUntil the time is throughI can"t believe itI don"t know where to lớn start no babySo many questionsDeep inside my heartBridge:Give me a moment before you goThere"s something you ought to lớn knowChorus:Baby now và foreverUntil the time is throughI"ll be standing hereWaiting & never give up my faith in youTrying lớn make it clearWithout your love I"d be half a manMaybe one day you"ll understandNow and foreverUntil the time is throughI"ll be waiting...How can I tell you so that you can seeLove has a meaningWhen you are here with me(When you are here with me, baby)(Bridge)(Chorus)There is no one to lớn comfort meHere in my cold realityI"m searching for wordsWhat can I say lớn make you see?Baby now, until time is through, I"ll be here girl (2x)(Chorus)I will be here for you until the time is through


*

cho đến khi thời gian chín muồi bây chừ và mãi mãi, cho tới khi thời gian chín muồi Anh cấp thiết tin điều đó, anh không biết ban đầu từ đâu Không, em yêu, trái tim anh gồm quá nhiều câu hỏi Trước khi em đi, hãy mang đến anh một chút thời hạn Có đôi nét em cần được biếtEm yêu, hiện thời và mãi mãiCho đến khi thời hạn chín muồi (cho mang đến khi thời gian chín muồi)Anh vẫn đứng làm việc đây, mong chờ và không khi nào đánh mất ý thức nơi em (đánh mất tinh thần nơi em)Cố gắng cho em thấy không có tình yêu của em, anh không phải là một trong những người đàn ông thực sự hoàn toàn có thể một ngày nào đó, em vẫn hiểu bây giờ và mãi mãi, cho tới khi thời hạn chín muồi Anh sẽ hóng em Anh bắt buộc nói sao đây đến em thấy Em hiểu được tình yêu sẽ có chân thành và ý nghĩa biết bao khi em làm việc đây, mặt anh(khi em làm việc đây, bên anh, em yêu)Trước lúc em đi, hãy đến anh một chút thời gian Có đôi nét em rất cần phải biếtEm yêu, bây giờ và mãi mãiCho mang lại khi thời hạn chín muồi (cho đến khi thời hạn chín muồi)Anh sẽ đứng nghỉ ngơi đây, mong chờ và không bao giờ đánh mất ý thức nơi em (đánh mất tinh thần nơi em)Cố gắng cho em thấy không có tình yêu của em, anh ko phải là 1 trong những người bầy ông thực sự rất có thể một ngày nào đó, em vẫn hiểu hiện thời và mãi mãi, cho tới khi thời gian chín muồi Chẳng bao gồm ai ở chỗ này an ủi anhChỉ bao gồm thực tại hững hờ Anh đã tìm kiếm rất nhiều lời phù hợpAnh nói theo một cách khác gì trên đây để em đọc Em yêu, bây giờ, cho đến khi thời gian chín muồi, anh đã ở đây mong chờ (x2)Em yêu, bây giờ và mãi mãiCho mang đến khi thời gian chín muồi (cho mang lại khi thời hạn chín muồi)Anh đã đứng sinh sống đây, chờ đón và không bao giờ đánh mất ý thức nơi em (đánh mất niềm tin nơi em)Cố vắt cho em thấy không tồn tại tình yêu của em, anh ko phải là một trong những người bọn ông thực sự có thể một ngày như thế nào đó, em đã hiểu hiện nay và mãi mãi, cho tới khi thời gian chín muồi