Giao an dien tu tieng anh lop 8 unit 11 write

Read the first part of a story about traveling around Viet Nam. Last week, while on vacation in Da Lat, the Browns had quite an adventure. One afte oon, they decided to lớn paddle around Xuan Huong Lake in a canoe. After hiring the canoe, the family climbed in and paddled out khổng lồ the middle of the lake. Unfortunately, dark clouds soon appeared & it began lớn rain.

Bạn đang xem: Giao an dien tu tieng anh lop 8 unit 11 write

Đang xem: Giải bài bác tập tiếng anh 8 unit 11 write

Bài học thuộc nhà đề:

Read the first part of a story about traveling around Viet Nam.

Last week, while on vacation in Da Lat, the Browns had quite an adventure. One afternoon, they decided khổng lồ paddle around Xuan Huong Lake in a canoe. After hiring the canoe, the family climbed in and paddled out khổng lồ the middle of the lake. Unfortunately, dark clouds soon appeared and it began lớn rain.

Hãy gọi đoạn đầu của câu chuvện về chuyến phượt vòng quanh toàn nước.

Tuần trước trong những khi đi nghỉ ngơi sống Đà Lạt, mái ấm gia đình ông bà Jones đang có một chuyến hành trình dò ra mạo hiểm. Vào một buổi cđọc họ đưa ra quyết định bơi lội thuyền quanh hồ nước Xuân Hương trên một mẫu ca-nô. Sau Khi thuê ca-nô, cả mái ấm gia đình bước xuống thuyền và tập bơi ra giữa hồ. Thật không may, mây Black kéo mang lại cùng ttách đổ mưa.

1. Now, put the sentences below in the correct chronological order to lớn complete the story.

a) The canoe moved up and down the water.

b) A boat appeared and rescued them.

Xem thêm: Top 10 Tập Phim Đáng Nhớ Của Lee Kwang Soo Tại Running Man, Các Tập Running Man Hài Và Bựa Nhất

c) The wind started khổng lồ blow and the rain became heavier.

d) She leaned over và tried lớn piông xã it up.

e) The family was very lucky.

f) The canoe overturned và everyone fell inkhổng lồ the deep và dangerous water.

g) Shannon dropped her paddle.

c – a – g – d – f – b – e

2. Put the events below in the correct chronological order và write the story. Start with the sentence below.

Uyen had a day to rethành viên last week.

*
*

Language focus – trang 119 – Unit 12 – Tiếng Anh 8

Past progressive Past progressive sầu with when và while Progressive sầu tenses with always

Vocabulary – Phần trường đoản cú vựng – Unit 13 Tiếng Anh 8

Tổng hòa hợp tự vựng (Vocabulary) SGK giờ đồng hồ Anh lớp 8 unit 13 Các chương học tập và chủ thể phệ Học tốt các môn khác lớp 8

Bài học tập rất nổi bật nhất

Đề thi lớp 8 mới cập nhật

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12

Công thức Toán thù học Danh sách trường học Mẫu vnạp năng lượng bạn dạng tài liệu Mã vùng năng lượng điện thoại Lịch Vạn Niên