TẠO ĐƯỜNG LINK TRONG EXCEL

Excel mang lại mocmien.info 365 Excel mang đến mocmien.info 365 dành đến máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Bài viết này thể hiện cú pháp cách làm và việc sử dụng hàm HYPERLINK vào mocmien.info Excel.

Bạn đang xem: Tạo đường link trong excel

Mô tả

Hàm HYPERLINK chế tạo một lối tắt chuyển mang đến vị trí khác trong sổ thao tác hiện trên hoặc mở tư liệu được lưu trữ trên sever mạng, mạng nội bộ hoặc Internet. Khi bạn bấm chuột ô bao gồm chứa hàm HYPERLINK, Excel chuyển đến vị trí được liệt kê hoặc mở tài liệu các bạn đã xác định.

Cú pháp

HYPERLINK(link_location, <)

Cú pháp hàm HYPERLINK có những đối số dưới đây:

Link_location Bắt buộc. Đường dẫn và tên tệp cho tài liệu được mở. Link_location có thể tham chiếu tới một địa điểm trong tài liệu — chẳng hạn như một ô ví dụ hoặc một phạm vi sẽ đặt thương hiệu trong trang tính tuyệt trong sổ thao tác làm việc Excel, hoặc tới một thẻ ghi lại trong tư liệu mocmien.info Word. Đường dẫn có thể mang đến một tệp được lưu trữ trên ổ đĩa cứng. Đường dẫn cũng có thể là một đường dẫn quy ước đặt thương hiệu phổ dụng (UNC) trên sever (trong mocmien.info Excel đến Windows), hoặc là băng thông Bộ xác định Tài nguyên Đồng độc nhất vô nhị (URL) trên Internet xuất xắc trên mạng nội bộ.Lưu ýExcel giành cho web hàm HYPERLINK chỉ vừa lòng lệ cho add web (URL). Link_location hoàn toàn có thể là chuỗi văn bạn dạng nằm giữa vết nháy kép hoặc là 1 tham chiếu mang lại một ô bao gồm chứa nối kết ở dạng chuỗi văn bản.Nếu cách nhảy được chỉ định và hướng dẫn trong link_location không tồn trên hoặc cần thiết dẫn phía được, sẽ xuất hiện thêm lỗi khi bạn nhấp chuột ô đó.

thương hiệu thân thiện Tùy chọn. Văn bản nhảy hoặc quý hiếm số hiển thị vào ô. Thương hiệu thân thiện được hiển thị bằng màu xanh và được gạch dưới. Giả dụ tên thân thiện bị vứt qua, thì ô đã hiển thị vị trí nối kết là văn bạn dạng nhảy.Tên thân thiện hoàn toàn có thể là một giá bán trị, chuỗi văn bản, tên hoặc ô tất cả chứa văn phiên bản nhảy hoặc giá bán trị.Nếu tên thân thiện trả về quý hiếm lỗi (ví dụ #VALUE!), thì ô vẫn hiển thị lỗi thay vì văn bạn dạng nhảy.

Chú thích

Trong ứng dụng Exel trên máy tính bàn, để chọn ô tất cả chứa siêu kết nối nhưng không nhảy cho tới đích của siêu liên kết đó, hãy nhấn vào ô và giữ nút chuột cho tới khi con trỏ đưa thành chữ thập

*
, tiếp nối thả chuột. Vào Excel giành cho web, hãy chọn một ô bởi cách nhấp chuột ô đó khi bé trỏ có hình mũi tên; nhảy mang đến đích của siêu kết nối bằng phương pháp bấm khi con trỏ tất cả hình bàn tay.

Ví dụ

Ví dụ

Kết quả

=HYPERLINK("http://example.mocmien.info.com/report/budget report.xlsx", "Bấm để coi báo cáo")

Mở một sổ làm việc được lưu lại tại http://example.mocmien.info.com/report. Ô hiển thị "Bấm để xem báo cáo" là văn bản nhảy.

=HYPERLINK("Hàng năm!F10", D1)

Tạo cực kỳ kết nối đến ô F10 bên trên trang tính Hàng năm trong sổ thao tác làm việc được lưu lại tại http://example.mocmien.info.com/report. Ô bên trên trang tính tất cả chứa hết sức nối kết vẫn hiển thị câu chữ của ô D1 là văn bạn dạng nhảy.

Xem thêm: Web App Dịch Tên Tiếng Việt Sang Tiếng Trung Online 2021*, Dịch Họ Tên Tiếng Việt Sang Tiếng Trung

=HYPERLINK(""Quý một"!Tổng doanh số của phòng", "Bấm để xem Tổng doanh số của phòng vào Quý một")

Tạo một hết sức kết nối cho phạm vi có tên là Tổng số doanh số của phòng bên trên trang tính Quý một vào sổ làm việc được lưu tại http://example.mocmien.info.com/report. Ô bên trên trang tính gồm chứa siêu liên kết hiển thị "Bấm để xem Tổng doanh số của phòng trong quý một" là văn bản nhảy.

=HYPERLINK("http://example.mocmien.info.com/Annual Report.docx>QrtlyProfits", "Báo cáo Lợi nhuận Hàng quý")

Để chế tạo ra một siêu kết nối đến một vị trí rõ ràng trong một tệp Word, chúng ta hãy sử dụng thẻ đánh dấu để xác xác định trí bạn muốn nhảy đến trong tệp này. Lấy ví dụ này tạo ra một siêu liên kết đến thẻ ghi lại QrtlyProfits vào tệp Annual Report.doc được lưu lại tại http://example.mocmien.info.com.

=HYPERLINK("\TÀI CHÍNHBản kê khai1stqtr.xlsx", D5)

Hiển thị câu chữ của ô D5 là văn bản nhảy trong ô cùng mở sổ thao tác được lưu giữ trên sever TÀI CHÍNH vào phần Bản sao kê được phân chia sẻ. Ví dụ này sử dụng đường dẫn UNC.

=HYPERLINK("D:FINANCE1stqtr.xlsx", H10)

Mở sổ làm việc 1stqtr.xlsx được lưu lại trong folder Tài chính trên ổ D cùng hiển thị quý hiếm số được giữ trong ô H10.

=HYPERLINK("Tổng cộng")

Tạo một siêu kết nối đến khoanh vùng Tổng cộng trong một sổ thao tác làm việc khác (bên ngoài), Mybook.xlsx.

=HYPERLINK("Sheet1! A10","Đi tới Trang 1 > A10")

Để chuyển mang lại một địa chỉ khác trong trang tính hiện tại, hãy bao gồm cả tên sổ làm việc và thương hiệu trang tính như vậy này, trong những số đó Sheet1 là trang tính hiện tại.

=HYPERLINK("Tháng 1! A10","Chuyển cho tới Ngày > A10")

Để chuyển cho một vị trí khác vào trang tính hiện tại, hãy thêm cả thương hiệu sổ thao tác làm việc và thương hiệu trang tính như vậy này, trong các số đó Tháng Một là một trang tính không giống trong sổ làm việc.

=HYPERLINK(CELL("address",January! A1),"Chuyển cho tới Ngày > A1")

Để chuyển mang lại một vị trí khác trong trang tính hiện tại mà không thực hiện tham chiếu trang tính đủ điều kiện (), bạn cũng có thể dùng nó, trong những số đó CELL("địa chỉ") trả về tên sổ thao tác hiện tại.

=HYPERLINK($Z$1)

Để cấp tốc chóng cập nhật tất cả những công thức trong một trang tính có áp dụng hàm HYPERLINK cùng với cùng các đối số, chúng ta cũng có thể đặt đích của nối kết trong một ô không giống trên và một trang tính xuất xắc trên một trang tính khác, tiếp nối sử dụng một tham chiếu tuyệt vời và hoàn hảo nhất làm địa điểm nối kết trong các công thức HYPERLINK. Những chuyển đổi mà bạn thực hiện với đích của nối kết sẽ được phản ánh ngay lập tức trong những công thức HYPERLINK.