Nhạc Vàng

tại anh đó bắt buộc duyên mình dở dang. Em như thế nào mộng mơ quyền quý và cao sang cao sang. 1 căn nhà nhỏ tuổi đôi trái tim vàng, một giàn thiên lý giăng ngang, đường tình hai đứa thênh thang! trên em đó buộc phải duyên bản thân lẻ loi. Nào ngờ rằng đâu tình đã phân tách phôi. Tại em ko hiểu, hay vì do Trời Trời đày nhị đứa hai địa điểm Để rồi nay thấy bi ai cả nhiều lúc xưa anh không nói nên đâu ngờ nhằm rồi anh trách em hững hờ, để giờ anh trách em ơ thờ. Xa bạn thương đành phụ bạc lời yêu thương đương, đến tình duyên rã tác, cho đôi đường phân tách ly. Tiếng xa cách nhau anh hiểu vày đâu? Anh đừng giận em, chớ trách chi nhau Thì thôi đáng nhớ mình xung khắc trong lòng. Ngọn ngành nay đã không mong, cầm bởi ôm tuyết giá buốt mùa Đông

Bạn đang xem: Nhạc vàng


Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Kỷ Y Triệu Việt Vương - Tiệm Cơm Nhật Bản Kỷ Y

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.