Sau Dấu Gạch Ngang Có Viết Hoa Không

Pages đang phát hiện khi chúng ta đang tạo list nếu bắt đầu câu với dấu gạch ngang, cùng với số hoặc chữ cái, tiếp nối là lốt chấm. Bạn có thể chọn văn bản sau đó định hình văn bạn dạng đó bên dưới dạng danh sách đơn giản hoặc list với phân cấp cho phức tạp. Danh sách xếp theo lớp, như những danh sách sử dụng trong tài liệu pháp lý, sử dụng những số hoặc vần âm được lồng nhau (ví dụ: 3., 3.1., 3.1.1.).

Bạn đang xem: Sau dấu gạch ngang có viết hoa không

*

Bạn có thể biến đổi kiểu cam kết tự hoặc số, chuyển đổi mức thụt lề và chế tạo ra dấu đầu cái hình hình ảnh và văn phiên bản của riêng bản thân để tùy chỉnh cấu hình danh sách. Nếu như bạn tạo danh sách có định dạng bạn muốn sử dụng lại trong thuộc tài liệu thì bạn có thể lưu danh sách đó bên dưới dạng kiểu danh sách mới.


Tạo danh sách tự động


Chạm vào nơi bạn có nhu cầu danh sách bắt đầu, tiếp đến nhập gạch men ngang hoặc vần âm hoặc chữ số trước vết chấm (ví dụ: 1. hoặc A.).

Nhập mục đầu tiên trong danh sách của bạn, va vào Return, sau đó tiếp tục nhập những mục vào danh sách, đụng vào Return sau từng mục.

Mỗi dòng bắt đầu sẽ auto bắt đầu bằng cùng ký tự bạn đã bắt đầu. Số và vần âm được tăng dần tương ứng.

Để xong xuôi danh sách, chạm vào Return hai lần.

Nếu bạn không thích Pages tự động hóa tạo danh sách, hãy va vào

*
, va vào tải đặt, tiếp nối tắt tự động phát hiện nay danh sách.


Định dạng danh sách


Thực hiện tại một trong các tác vụ sau để chọn mục danh sách bạn có nhu cầu thay đổi:

Chọn một mục danh sách: Chạm vào vệt đầu loại hoặc ký hiệu lân cận mục danh sách.

Chọn những mục danh sách: Chạm nhì lần vùng sau văn phiên bản trong mục cuối cùng bạn có nhu cầu chọn, tiếp nối kéo bộ tinh chỉnh và điều khiển chọn để bao hàm tất cả các mục bạn muốn thay đổi.

Chạm vào , tiếp nối sử dụng các điều khiển trong phần vết đầu dòng & Danh sách để thực hiện ngẫu nhiên tác vụ nào sau đây:

*

Điều chỉnh khoảng cách dòng: Với tất cả các mục danh sách được chọn, hãy đụng vào Giãn biện pháp dòng, kế tiếp chạm vào lân cận Giãn cách để tăng hoặc bớt độ giãn giải pháp hoặc đụng vào cực hiếm Giãn cách và nhập một quý hiếm mới.

Để biến đổi kiểu danh sách và hiệ tượng của các dấu đầu dòng, số và ký tự, hãy chạm vào dấu đầu dòng và Danh sách, sau đó thực hiện ngẫu nhiên tác vụ như thế nào sau đây:

Thay đổi mẫu mã danh sách: Chạm vào kiểu list mới.

Thay đổi một chuỗi số hoặc chữ cái: Chạm vào kề bên kiểu, chạm vào Định dạng, kế tiếp chọn định hình số. Xem “Thay thay đổi một chuỗi số hoặc chữ cái” bên dưới.

Thay đổi phong cách dấu đầu dòng: Chạm vào ở kề bên kiểu vệt đầu dòng bạn có nhu cầu thay đổi, chạm vào Đầu loại văn bản hoặc Đầu loại hình ảnh, sau đó chọn 1 ký từ bỏ hoặc hình ảnh mới. Coi “Tùy chỉnh lốt đầu dòng” bên dưới.

Khi các bạn đã trả tất, hãy va vào tài liệu để đóng các điều khiển.

Dấu hoa thị hoặc nút Cập nhật cạnh bên kiểu danh sách cho thấy một hoặc nhiều mục danh sách sử dụng kiểu gồm các biến hóa định dạng. Nếu bạn muốn định dạng khớp, nên chọn các mục list có định dạng bạn muốn giữ lại, sau đó chạm vào nút Cập nhật. Ngẫu nhiên mục list nào đã gồm các chuyển đổi đều được cập nhật để khớp cùng với mục list bạn đã chọn.


Ghi chú: Giãn biện pháp dòng không được bao gồm trong dạng hình danh sách.


Bạn rất có thể sử dụng số hoặc vần âm bằng các định dạng không giống nhau để chỉ định các mức của phân cấp cho trong list đã thu xếp thứ tự.

Thực hiện nay một trong các tác vụ sau để chọn mục danh sách có số hoặc ký tự bạn có nhu cầu thay đổi:

Chọn một mục danh sách: Chạm vào vết đầu dòng hoặc cam kết hiệu ở kề bên mục danh sách.

Chọn những mục danh sách: Chạm hai lần phía sau văn bản trong mục cuối cùng bạn có nhu cầu chọn, tiếp nối kéo bộ điều khiển và tinh chỉnh chọn để bao gồm tất cả những mục bạn có nhu cầu thay đổi.

Chạm vào , tiếp nối chạm vào lốt đầu dòng & Danh sách.

Chạm vào kiểu cam kết tự hoặc số (Được gán chữ cái, Được đánh số hoặc Harvard) để vận dụng kiểu đó đến văn bạn dạng được chọn.

Chạm vào kề bên kiểu.

Chạm vào Định dạng, tiếp đến chọn trình từ số hoặc chữ cái.

Chạm vào con quay lại, tiếp đến sử dụng các tinh chỉnh và điều khiển Sửa kiểu danh sách để đổi khác thụt lề, color và size của ký kết tự hoặc số.

Để sử dụng các số và vần âm được lồng nhau (ví dụ: 3., 3.1., 3.1.1.), hãy bật Số theo dãy.

Để sản xuất đánh số không tuân theo thứ tự, hãy tắt liên tục đánh số, sau đó chạm vào để đặt số bắt đầu.

Xem thêm: Top 10 Phim Hành Động Đáng Xem Phim Hành Động Hay Nhất Trong 10 Năm Qua

Khi các bạn đã hoàn tất, hãy chạm vào tài liệu để đóng các điều khiển.

Dấu hoa thị hoặc nút Cập nhật kề bên kiểu danh sách cho biết thêm một hoặc các mục list sử dụng kiểu gồm các thay đổi định dạng. Nếu bạn muốn định dạng khớp, nên chọn lựa các mục danh sách có định dạng bạn có nhu cầu giữ lại, kế tiếp chạm vào nút Cập nhật. Ngẫu nhiên mục danh sách nào đã gồm các biến đổi đều được cập nhật để khớp cùng với mục list bạn đã chọn.


Ghi chú: Giãn bí quyết dòng ko được bao gồm trong dạng hình danh sách.


Bạn có thể sử dụng nhiều dấu đầu mẫu hình hình ảnh và văn bản để thêm hiệ tượng tùy chỉnh cho danh sách. Hồ hết ký tự văn bản, biểu tượng và hình ảnh có thể vận động như lốt đầu dòng.

Thực hiện một trong các tác vụ sau để chọn mục list có dấu đầu dòng bạn muốn thay đổi:

Chọn một mục danh sách: Chạm vào lốt đầu chiếc hoặc ký kết hiệu ở bên cạnh mục danh sách.

Chọn những mục danh sách: Chạm nhì lần phía đằng sau văn bạn dạng trong mục cuối cùng bạn muốn chọn, sau đó kéo bộ tinh chỉnh chọn để bao gồm tất cả các mục bạn có nhu cầu thay đổi.

Chạm vào , tiếp đến chạm vào lốt đầu dòng & Danh sách.

Chạm vào cạnh bên dấu đầu chiếc mà bạn muốn thay đổi.

Chạm vào Đầu dòng văn phiên bản hoặc Đầu dòng hình ảnh, tiếp đến thực hiện nay một trong những tác vụ sau:

Đối với lốt đầu chiếc văn bản: Chạm vào hình dạng dấu đầu loại để áp dụng kiểu vết đầu chiếc đó. Để áp dụng một ký kết tự khác, hãy đụng vào “Chạm nhằm thêm” cạnh bên Dấu tùy chỉnh, va vào ký kết tự hoặc biểu tượng mà bạn muốn sử dụng, sau đó chạm vào Return.

Đối với dấu đầu cái hình ảnh: Chạm vào lốt đầu loại hình hình ảnh để vận dụng dấu đầu mẫu hình hình ảnh đó. Để thực hiện hình ảnh tùy chỉnh, hãy chạm vào vệt đầu mẫu tùy chỉnh, tiếp đến chọn hình ảnh, chụp hình ảnh (chạm vào Chụp ảnh) hoặc chạm vào “Chèn từ” và lựa chọn một hình ảnh.

Để thay đổi căn chỉnh hoặc form size dấu đầu dòng, hãy chạm vào trở về và áp dụng các tinh chỉnh Sửa kiểu list để triển khai các cụ đổi.

Khi bạn đã hoàn tất, hãy đụng vào tài liệu nhằm đóng các điều khiển.


Thao tác cố gắng đổi hiệ tượng của một danh sách – chẳng hạn bằng cách thay đổi mẫu mã dấu đầu loại hoặc số hoặc khoảng cách thụt lề – sẽ khởi tạo ra các giá trị cụ thế kiểu, được biểu thị bằng vệt hoa thị ở bên cạnh tên hình dạng danh sách.

Nếu bạn có nhu cầu giữ giá trị sửa chữa thay thế mà không cập nhật kiểu thì không làm cái gi cả. Văn bạn dạng vẫn lưu giữ các đổi khác của chúng ta và dấu hoa thị xuất hiện sát bên tên kiểu list bất cứ khi nào bạn chọn hoặc sửa danh sách.

Bạn cũng đều có thể cập nhật kiểu list với các thay đổi của chúng ta để rất nhiều mục sử dụng kiểu đó sẽ được cập nhật. Nếu như bạn không ao ước giữ những giá trị sửa chữa thì chúng ta có thể khôi phục mục danh sách về kiểu list ban đầu.

Chạm vào lốt đầu dòng, chữ cái hoặc số mang lại mục danh sách có mức giá trị ráng thế, tiếp nối chạm vào .

Khi một mục có mức giá trị sửa chữa được chọn, các bạn sẽ nhìn thấy lốt hoa thị ở kề bên tên phong cách trong lốt đầu dòng và Danh sách.

Chạm vào thương hiệu kiểu, tiếp đến thực hiện nay một trong số tác vụ sau:

Xóa các giá trị sửa chữa thay thế và phục sinh về kiểu list ban đầu: Chạm vào tên hình dáng (tránh nút Cập nhật). Các biến hóa định dạng bị xóa cùng mục khớp cùng với định dạng của những mục list khác thực hiện kiểu này.

Cập nhật hình trạng để sử dụng những giá trị vậy thế: Chạm vào Cập nhật. Toàn bộ các mục list sử dụng dạng hình này được update để khớp với format mới.


Ghi chú: Các kiểu list chỉ bao hàm định dạng chúng ta đặt bằng các tinh chỉnh và điều khiển Sửa kiểu danh sách trong dấu đầu dòng và Danh sách.


Chọn văn bạn dạng bất kỳ trong list sử dụng kiểu bạn có nhu cầu đổi tên hoặc xóa.

Chạm vào , tiếp nối chạm vào vệt đầu dòng & Danh sách.

Chạm vào Sửa ở góc trên thuộc bên nên của tinh chỉnh Dấu đầu dòng & Danh sách.

Thực hiện một trong các các thao tác làm việc sau:

Tạo hình dạng mới: Chạm vào

*
ở góc cạnh trên cùng phía trái của điều khiển và tinh chỉnh để tạo thành một bản sao của giao diện được áp dụng bởi văn bạn dạng mà chúng ta đã chọn. Nhập tên mới cho kiểu, sau đó chuyển đổi định dạng.

Đổi tên kiểu: Chạm vào tên kiểu, tiếp nối nhập thương hiệu mới.

Xóa kiểu: Chạm vào

*
, tiếp đến chạm vào Xóa. Nếu loại được áp dụng nơi không giống trong tài liệu, một hộp thoại yêu cầu chúng ta chọn kiểu chũm thế.

Sắp xếp lại các kiểu vào danh sách: Chạm cùng giữ

*
nghỉ ngơi bên buộc phải của thương hiệu danh sách, sau đó kéo kiểu cho vị trí mới.