Phát triển ứng dụng web

INT3306: cải tiến và phát triển ứng dụng web

Số tín chỉ: 03Giờ tín chỉ so với các hoạt động (LL/ThH/TH): 24/15/6

Bạn đang xem: Phát triển ứng dụng web

Ben Frain, “Responsive Web thiết kế with HTML5 and CSS3, 3rd Edition”, Packt Publishing, 2020.Tal Ater, “Building Progressive website Apps, Bringing the power of Native lớn the Browser”, O’Reilly Media, 2017.Mike Amundsen, “Design và Build Great web APIs: Robust, Reliable, & Resilient”, Pragmatic Programmers, LLC, 2020.

Xem thêm: Bộ Sưu Tập 150 Hình Nền Máy Tính 3D Đẹp Nhất Cho Máy Tính, Bộ Sưu Tập 150 Hình Nền 3D Đẹp Nhất Cho Máy Tính

*

Lịch họcTuầnBài giảngThực hành bên trên lớpTự thực hành thực tế ở nhàĐọc thêm
0Giới thiệu (video)w3techsRFC 2616: HTTP/1.1 MDN Learn web development
1Kiến trúc vận dụng web (video)NginxApacheIISPercent-encoding/URL encodingURL shortening
2HTML (video) Lab. Cai quản trị ứng dụng webHTML CharsetWeb colorsWeb truyền thông media playerVideo format for the web
3CSS (video)Lab. Trang tin
4CSS (video) (tiếp)Lab. Size nhậpLab. Thực đối chọi Lab. Tab
5Thiết kế đáp ứng(RWD)Lab. Flexbox 2Lab. Grid 2Lab. Fluid TypographyLab. Flexbox 1Lab. Grid 1Lab. Stepped Typography
6Javascript, DOM (video)Lab. Danh sáchLab. Vật dụng tínhMath in all browsersAsciiMath
7AJAX, JSON (video)JavaScript không đồng bộLab. Thu xếp trên bảng Lab. JSONLab. AJAX Lab. CâyWeb text editor
8PWALab. Hoạt cảnhLab. Cây (jQuery)jQuery(video)Bootstrap (video)React
9Công nghệ web động(video1)(video2)(video3)Công cha bài tập lớnLab. JavaScript không đồng bộ Lab. Fetch APILab. Website workerLab. Khung nhập (jQuery)Lab. Bootstrap CSS, gridLab. Bootstrap UI componentsLab. Bootstrap Javascript API Lab. React và JSX
10Viết lại cùng định tuyến đường URL(video)KIỂM TRA GIỮA KỲ (trắc nghiệm trên máy tính)
11Thao tác csdl (video)Lab. Flat vs MVC vs MC (API)
12Lưu tinh thần (video)Lab. Định tuyến đường URLLab. CookieLab. Session
13Đảm bảo an toàn (video)Lab. Ứng dụng csdl OWASPCaptcha
14API-first designLab. Quản lý truy cậpBackend Framework (video)LaravelFastAPI
15Kiểm thử vận dụng webLab. Khám nghiệm hợp thức