Hàm tìm kiếm trong excel

Nếu quá trình của các bạn thường xuyên làm việc với Excel cùng xử lý tài liệu thì việc phải chũm vững các hàm search kiếm là bắt buộc. Trong bài viết này, mình sẽ share với chúng ta hai hàm kiếm tìm kiếm liên tiếp được sử dụng là hàm Vlookup cùng Hlookup.

Bạn đang xem: Hàm tìm kiếm trong excel

Hàm VLOOKUP

VLOOKUP là hàm dùng làm tìm kiếm giá trị khớp ứng trên ô cột đầu tiên của bảng tham chiếu và cho hiệu quả tương ứng vào cột chỉ định

Cú Pháp:

VLOOKUP(Lookup_value,Table_ array,Col_index_Num,Range_lookup)

Trong đó:

Lookup_value: giá trị so sánh với cột đầu tiên của bảng tham chiếu để lấy được giá chỉ trị đề xuất tìm.Table_ array: showroom tuyệt đối của bảng tham chiếu, ko lấy loại tiêu đề.Col_index_Num: Số máy tự cột đựng giá trị nên lấy của bảng tham chiếu (tính theo vật dụng tự từ bỏ trái qua yêu cầu và bước đầu từ 1).Range_lookup: bí quyết tìm kiếm trên bảng tham chiếu. + 0: Cột trước tiên của bảng tham chiếu chưa sắp xếp. + 1: Cột thứ nhất của bảng tham chiếu đã thu xếp theo chiều tăng nhiều (ngầm định).

Mình có ví dụ như sau cho các bạn dễ hiểu nhé

Để search kiếm quý giá mức thưởng của bảng tham chiếu và mang lại ra hiệu quả Học Bổng khớp ứng với nút thưởng đó bọn họ làm như sau:

Ta có: =VLOOKUP(K6;$A$12:$B$14;2;0) chúng ta chú ý vị mình áp dụng Excel 2013 nên khoảng cách giữa các đối số là dấu ; còn cùng với Excel 2007,2010 là lốt (,) nhé.

Xem thêm: Share Nick Cf Cộng Đồng Người Tặng Acc Cf Miễn Phí Mới Nhất 2021


*

Trong đó:

K6: Cột mức thưởng cần đối chiếu với cột trước tiên của bảng tham chiếu$A$12:$B$14 : là showroom tuyệt đối của bảng tham chiếu2: cột học bổng là cột thứ hai của bảng tham chiếu0: cột đầu tiên của bảng tham chiếu chưa sắp xếp

Kết quả dìm được:

*

2. Hàm HLOOKUP

HLOOKUP là hàm search kiếm một quý hiếm trên dòng trước tiên của bảng tham chiếu với cho hiệu quả tương ứng trong mẫu chỉ định.

Cú pháp :HLOOKUP(Lookup_value,Table_ array,Row_index_Num,Range_lookup)

Trong đó:

Lookup_value:  giá bán trị đối chiếu với dòng thứ nhất của bảng tham chiếu để lấy được giá trị đề xuất tìm.Table_ array: là địa chỉ cửa hàng tuyệt đối của bảng tham chiếu, không mang cột tiêu đề.Row_index_Num: Số sản phẩm công nghệ tự cái chứa giá bán trị buộc phải lấy của bảng tham chiếu (tính theo đồ vật tự từ trên xuống bên dưới và bước đầu từ số 1).Range_lookup: giải pháp tìm tìm trên bảng tham chiếu. + 0: Dòng đầu tiên của bảng tham chiếu chưa sắp xếp. + 1: dòng thứ nhất của bảng tham chiếu đã sắp xếp theo chiều tăng cao (ngầm định).

Ví dụ:

Để tìm kiếm giá chỉ trị Mã đơn vị của bảng tham chiếu và đã tạo ra kết quả Đơn vị tương ứng với tầm thưởng đó chúng ta làm như sau:

*

Ta có: =HLOOKUP(A2:A4;$A$6:$D$7;2;1)

Trong đó:

A2:A4: là địa chỉ Mã đơn vị đối chiếu cùng với dòng đầu tiên của bảng tham chiếu$A$6:$D$7: là add tuyệt đối của bảng tham chiếu (các bạn để ý không rước tiêu đề nhé)2: dòng đối chọi vị là dòng thứ 2 của bảng tham chiếu1: dòng trước tiên của bảng tham chiếu đã sắp xếp theo chiều tăng đột biến (ngầm định)

Kết quả nhận được như sau:

*

Để hoàn toàn có thể ứng dụng xuất sắc Excel vào vào công việc, họ không chỉ nắm vững được những hàm nhưng mà còn đề xuất sử dụng tốt cả các công ráng của Excel. đa số hàm cải thiện giúp áp dụng tốt vào các bước như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH … Những giải pháp thường áp dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table …

Toàn cỗ những kiến thức này các bạn đều có thể học được trong khóa học EX101 – Excel tự cơ phiên bản tới siêng gia của học tập Excel Online. Bây giờ hệ thống đang xuất hiện ưu đãi rất lớn cho bạn khi đăng ký tham gia khóa học. Cụ thể xem tại: mocmien.info.Online