Đồng Bộ Hóa Dữ Liệu Trên 2 Server

2 server có thiết lập SQL server 2008 (hoặc phiên bạn dạng khác tương đương). Trong các số đó một server chính đặt thương hiệu là: VanLe-PCSQL2008DEV với một vps phụ có tên là MXG_PCSQL2008DEV.(lưu ý thương hiệu server có thể khác tuỳ vào lúc thiết đặt SQL Server. Server đó là server đang vận động và gồm cơ sở dữ liệu. Hệ thống phụ là server dự phòng)Giả sử cơ sở tài liệu nguồn đang chuyển động trên vps chính mang tên là DULIEU, Trên vps phụ tạo nên một cửa hàng dữ liệu mang tên là DULIEU_DUPHONG (chỉ chế tạo database, không chế tạo bảng).

Bạn đang xem: Đồng bộ hóa dữ liệu trên 2 server

Tiến hành thực hiện đồng hóa dữ liệu:

Bước 1: Vào SQL server Configuration Manager nhằm start những dịch vụ sau trên cả hai server:

SQL ServerSQL hệ thống AgentSQL hệ thống Browser

*

Sau đó tùy chỉnh thiết lập chế độ TCP/IP như sau:

*

Sau kia mở cổng 1433 (đây là cổng khoác định cho SQL Server)

Kiểm tra cổng sẽ mở chưa:

Vào cmd bên trên window gõ vào: netstat –an –p TCP nếu thấy 1433 tức là cổng vẫn mở.

*

Dùng lệnh ping gõ add IP của hệ thống kia và ngược lại để kiểm tra liên kết 2 máy

*

Bước 2: cấu hình thiết lập Firewall:

Trên cả hai máy server cần thiết lập thêm ngoại lệ Exception SQL server vào Firewall:

Mở hành lang cửa số Firewall trên windows 7

*

*

Sau khi nhấn nút Allow another program > lựa chọn Brown > chỉ băng thông đến tệp tin sqlservr.exe

*

*

Sau khi thiết lập cấu hình xong, kiểm tra liên kết giữa 2 hệ thống trên SQL vps 2008:

Trên server chủ yếu vào SQL vps management studio>vào file > chọn Connect Object Explorer

*

Chọn vps name là VANLE-PCSQL2008DEV Gõ username với password

*

Tiếp tục tiến hành lại thao tác trên với vps name là MXG_PCSQL2008DEV

*

Nếu liên kết thành công thì ta được như sau:

*

Khi đã liên kết được thì có thể disconnect server phụ trên vps chính

*

Bước 3: cấu hình thiết lập Replication:

a. Tạo bắt đầu một publication trên server chính VANLE-PCSQL2008DEV

*

*

Nhấn Next

*

Chọn cơ sở dữ liệu nguồn DULIEU > lựa chọn next

*

Chọn bề ngoài xuất bản, mỗi loại có đặc điểm riêng. Ở phía trên ta chọn hiệ tượng Merge publication > chọn Next

*

Chọn phiên bạn dạng SQL Server. Ở đây ta chọn SQL hệ thống 2008 > lựa chọn Next

*

Chọn các bảng cần thực hiện đồng nhất dữ liệu> chọn Next

Tiếp tục lựa chọn Next cho đến khi xuất hiện thêm bảng sau:

*

Chọn Security Settings cùng nhập vào các thông tin như hình dưới:

Process acount là acount đăng nhập vào hệ quản lý và điều hành windows. Gõ theo phương thức domainacount

*

Chọn OK > lựa chọn Next > Next mở ra bảng sau:

*

Gõ tên Publication trên Publication name > chọn Finish hệ thống sẽ tạo nên một Publication. Nếu thành công xuất sắc sẽ mở ra bảng sau:

*

Nhấn Close và xem publication đã có tạo

*

b. Tạo Subcriber trên My_Pubication

*

Trên màn hình hiển thị hiện ra, chọn Next

*

Chọn My_Publication > lựa chọn Next

Tiếp tục lựa chọn Next xuất hiện màn hình sau:

*

Nhấn nút địa chỉ cửa hàng SQL hệ thống Subscriber

*

Gõ tin tức đăng nhập đến máy server dự phòng > chọn connect

*

Chọn database DULIEU_DUPHONG trên hệ thống phụ> lựa chọn Next

*

Click vào nút hình cha chấm sinh sống cuối chiếc và gõ thông tin người tiêu dùng vào:

*

Chọn OK > chọn Next

*

Chọn Run continuously > lựa chọn Next

Tiếp tục chọn Next tính đến khi mở ra màn hình sau:

*

Xem lại thông tin thông số kỹ thuật và chọn Finish. Màn hình tạo Subscriber thành công xuất sắc như sau:

*

Nhấn Close và xem subscriber mới

*

KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU

Mở database tài liệu trên thiết bị server bao gồm và chuyển đổi dữ liệu. Ví như thêm bên CC mới.

Xem thêm: Sao Việt Xăm Tên Bạn Đời Lên Cơ Thể Ghi Dấu Tình Yêu, Bí Mật Hình Xăm Của Tuấn Hưng

*

Khi thêm thành công, hóng vài giây rồi mở database DULIEU_DUPHONG trên vps phụ ta vẫn thấy xuất hiện thêm các bảng như nhau các bảng trên database DULIEU và tất cả dữ liệu đang được đồng hóa trên 2 server.

*

LƯU Ý: Tại từng bảng sẽ có thêm một cột phụ mang tên là rowguid. Cột này vì hệ thống tự động hóa tạo ra nhằm mục tiêu mục đích cho bài toán thực hiện đồng hóa dữ liệu. Khi xoá Publicate thì cột này sẽ tự động biến mất nên chúng ta ko cần suy xét cột này.