Day in day out là gì

Day in day out nghĩa là gì?

day in day out: có nghĩa giờ Việt là thời buổi này qua ngày khác, ngày qua ngày, hàng ngày…

*
Day in day out meaning

Ví dụ với nhiều từ “Day in day out

I don’t know how they can stand eating the same thing day in day out.–>Tôi ko biết làm sao họ rất có thể chịu đựng được việc nạp năng lượng những lắp thêm giống nhau thời nay qua ngày khác.It’s so boring, doing the same thing day in, day out.–>Thật là chán, ngày nào thì cũng làm công việc giống nhau.Day in, day out for a period of six months, he worked on his new novel.–>Trong sáu tháng liền, suốt ngày nay qua ngày không giống ông ta chỉ lo sáng tác cuốn tè thuyết mới.Day in và day out he told me the same story.–>Suốt thời buổi này qua ngày khác anh ta kể với tôi vẫn cứ câu chuyện đó.We all have our own routines that are repeated day in & day out so that they become unconscious habits.–>Tất cả họ có số đông lề thói riêng rẽ được lập lại mỗi ngày để chúng biến đổi những kiến thức vô thức.I know how much commitment & sacrifice it takes khổng lồ train day in and day out to lớn run and complete a marathon.–>Tôi biết công sức của con người và sự quyết tử mà tín đồ tham gia phải chi ra để tập luyện thời buổi này qua ngày khác nhằm mục đích chạy và xong một cuộc thi chạy con đường dài.And we argued the topic along with others day in and day out in the coffee lounge where I did most of my learning.–>Và cửa hàng chúng tôi tranh luận chủ thể này với những người khác từng ngày trong chống cà phê, địa điểm mà phần nhiều tôi học tập ở đó.You can’t replace people who day in và day out offer the kind of content or unique ways of thinking that promise your company a competitive edge.–>Anh ko thể sửa chữa những người mỗi ngày đưa ra ngôn từ hay biện pháp tư duy khác biệt hứa hứa lợi thế tuyên chiến và cạnh tranh cho doanh nghiệp anh.Day in, day out, no matter what the weather is like, she walks ten miles.–>Bất nói thời tiết vắt nào, ngày ngày cô ta vẫn đi bộ mười dặm.Day in, day out, no matter what the weather is like, she walks ten miles.–>Ngày ngày, bất cứ thời tiết gắng nào, cô ta đều đi dạo mười dặm.I drive khổng lồ work day in, day out, and I ‘m getting tired of spending so much time travelling.–>Ngày ngày tôi lái xe đi làm, và đến ớn khắp cơ thể vì yêu cầu mất không ít thời gian đi lại.Day in & day out, we waited for the telegram.–>Ngày lại ngày, cửa hàng chúng tôi trông ngóng bức năng lượng điện tín.I saw that movie the first day it came out in theaters.–>Tớ sẽ xem phim này từ thời điểm ngày đầu nó mở ra ở những rạp hát rồi.