CÔNG THỨC TÍNH ĐỘ LỆCH CHUẨN TRONG EXCEL

Trong tỷ lệ thống kê việc xác định độ lệch khớp ứng giữa những mẫu rất sâu sắc và chi tiết tuy nhiên vẫn còn xảy ra một vài nhầm lẫn. Cơ hội này, các bạn hãy dùng hàm STDEV để ước tính độ lệch chuẩn chỉnh dựa trên mẫu đó, trong những số đó độ lệch chuẩn đó là số đo độ phân tán của những giá trị so với mức giá trị trung bình. Nội dung bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cụ thể cách sử dụng hàm STDEV nhé.

Bạn đang xem: Công thức tính độ lệch chuẩn trong excel

1. Cấu tạo hàm STDEV

Cú pháp hàm: STDEV(number1;,…)

Trong đó:

Number1: Đối số bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với mẫu tổng thể.Number2,…: Đối số tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 255 tương ứng với mẫu tổng thể. Chúng ta có thể thay thế các giá trị riêng lẻ bằng 1 mảng 1-1 hoặc tham chiếu cho tới 1 mảng.

Lưu ý: 

Độ lệch chuẩn được tính bằng cách dùng phương pháp “n-1”.

Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

Xem thêm: Đăng Ký Tài Khoản Bảo Kim - Những Thắc Mắc Thường Gặp Khi Sử Dụng Ví

Các giá trị ngắn gọn xúc tích và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

Nếu đối số là mảng xuất xắc tham chiếu, chỉ các số trong mảng hay tham chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

Các đối số là văn bản tốt giá trị lỗi ko thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

STDEV dùng công thức sau đây:

*

trong kia x là mẫu average(number1,number2,…) cùng n là kích cỡ mẫu.

2. Cách áp dụng hàm STDEV để tính độ lệch chuẩn

Ví dụ: so sánh biến động doanh thu trong 3 năm của các sản phẩm sau

*

Ta nhập công thức: =STDEV(C2:E2) tại ô tính độ lệch chuẩn doanh thu của Rượu vodka Lạc Hồng

*

Ta nhận được độ lệch chuẩn chỉnh doanh thu của Rượu vodka Lạc Hồng

*

Sao chép bí quyết xuống những ô dưới để tính độ lệch chuẩn doanh thu của các món đồ còn lại

*

Từ hiệu quả trên ta thấy doanh thu của Rượu vodka Lạc Hồng là định hình nhất vì có độ lệch chuẩn nhỏ nhất. Lệch giá của Nước khoáng bất ổn nhất do gồm độ lệch chuẩn lớn nhất.

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn chúng ta cách sử dụng hàm STDEV nhằm tính độ lệch chuẩn chỉnh trong Excel. Chúc các bạn thành công!