Cách Nhân Chia Trong Excel

= B6 + C6 + D6
Nhấn để mở rộng...

Bạn đang xem: Cách nhân chia trong excel


là ra kết quả tính tổng. Tương tự chúng ta có thể cộng 2 số hoặc rất nhiều so với nhau
*

Cách thứ hai sẽ nhanh hơn khi bạn cộng nhiều số, cộng theo loại hoặc cùng theo cột đó chính là hàm SUM vào excel. Trong đó cách sử dụng hàm SUM nhanh và hiệu quả khi cộng nhiều số thường xuyên là họ sẽ cùng theo vùng ví dụ ở đây mình cùng 3 số lại cùng nhau thì mình sẽ viết
= SUM(C6
*

1 cách khác cần sử dụng hàm SUM thủ công hơn mặc dù mình vẫn liệt kê ra để các bạn tham khảo mặc dù cách này là biện pháp dở nhất chính là vẫn cần sử dụng hàm SUM tuy vậy bạ lại viết danh sách những số hạng lần lượt giống như việc thực hiện toán tử + vậy.
*

2. Phép trừ vào excel - tính hiệu 2 số
Cũng giống hệt như phép cộng trong excel, bạn có thể sử dụng vệt trừ - nhằm tính hiệu 2 số hoặc các số trong excel, ví dụ ở đây mình đang lấy số trước tiên trừ số thứ 2 và trừ số máy 3 thì viết
*

Ngoài ra cũng có 1 cách trừ khác sử dụng hàm nhưng là một trong những mẹo áp dụng hàm SUM vày excel không hỗ trợ hàm trừ hàng loạt như phép cộng. Thay vì chưng cộng tổng thì họ sẽ làm âm số hạng thì nó vẫn trờ thành phép trừ ví dụ tại đây mình đang viết
=SUM(B6,-C6,-D6)
Nhấn nhằm mở rộng...

Xem thêm: Tải Nhạc Chuông Báo Thức - Nhạc Chuông Báo Thức Không Dậy Không Xong


Thì bọn họ vẫn có hiệu quả như ý muốn
3. Phép nhân trong excel
Phép nhân vào excel các bạn sẽ sử dụng vệt sao * đó là phép nhân chữ không phải dấu x nhé, nhân các số thì bạn chỉ cần viết vết * sống giữa những thừa số. Như ví dụ làm việc trên bọn họ sẽ viết
Ngoài ra cũng giống như phép cộng chúng ta cũng có một hàm hỗ trợ việc nhân các thừa số cùng nhau theo vùng đó là hàm PRODUCT sẽ giúp đỡ bạn nhân cấp tốc hơn nều cấn thiết nhân các số thường xuyên trong 1 vùng chọn Ví dụ làm việc trên họ sẽ viết:
là ra kết quả, đây là ví dụ chỉ nhân 3 số còn trong trường thích hợp nhân các số thì cách này sẽ phát huy tính năng rất hiệu quả
4. Phép phân chia trong excel
Tương tự phép nhân thì phép chia chúng ta sẽ dùng ký kết hiệu phân tách / để tiến hành lấy thương thân hai số. Ví dụ làm việc trên mình thích chia số trước tiên cho số thứ 2 thì bọn họ sẽ viết
=B6/C6
Nhấn nhằm mở rộng...
là ra kết quả, vào excel không hỗ trợ hàm phân tách giữa 2 số với nhau.
Ngoài ra trong excel họ cũng siêu hay gặp gỡ trường hợp cần thiết là phân tách lấy phần nguyên và phân tách lấy phần dư.Để chia lấy phần nguyên họ dùng hàm QUOTIENT