Cách Nén Nhiều Hình Ảnh Vào 1 File

Quá trình chế tạo một tài liệu PDF các trang với một số trong những hình ảnh khá 1-1 giản. Đây là cách chúng ta có thể làm điều đó.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Hợp tốt nhất hình ảnh vào PDF để share dễ dàng

Tạo PDF tự một tủ đựng đồ hình hình ảnh là một cách tuyệt đối hoàn hảo để share chúng.Ngoài ra, những người dân quét chú giải thường sắp tới xếp các hình ảnh theo thứ tự hợp lý và phải chăng trong một tài liệu PDF.Bạn hoàn toàn có thể sử dụng một vài ứng dụng để thay đổi hình ảnh thành PDF, bao gồm Microsoft Office với CamScanner.

Bằng cách thay đổi hình ảnh theo giải pháp này, unique được gia hạn và kích thước tài liệu được chuyển đổi nhỏ hơn.Ngoài ra, bằng phương pháp này, bạn có thể dễ dàng share nó qua email và các cách khác, chỗ có giới hạn về kích cỡ để đưa file.