LỜI BÀI HÁT LÒNG MẸ

Lặng chú ý chiều thu lòng thương nhớ ai. Gió đưa man mác gợi gần như u sầu. Đường xưa nghe lá thu rơi. Chiều ni ra đứng địa điểm đây. Gió lạnh lẽo lòng với nỗi nhớ. Bà mẹ già chờ nhỏ ngồi đếm lá rơi. Đếm từng nào lá mà nhỏ chưa về. Thời trước con nhỏ bé ngây thơ. Bà bầu hay chăm sóc bên con. Bà bầu bảo bà mẹ thương con nhiềụ Thu xưa nhìn lá rơi hoài. Yêu đương con người mẹ trông con về. Chờ muốn tin nhỏ ngày tháng. Lòng đầy lo khổ cực nhớ. Bao lá thu rơi mà nhỏ chưa về. Chiều ni ngồi phía trên lòng nhớ thương ai. Có nghe trong đôi mắt lệ thắm tuôn trào. Thời trước con bé ngây thơ. Mà nay con sẽ ra đi. Bà bầu già chờ hy vọng con về.

Bạn đang xem: Lời bài hát lòng mẹ


Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: How To Stream The Office ' Online For Free, Watch The Office Online For Free

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.