Bản Giao Hưởng Định Mệnh

Rất vui được chạm mặt lại chúng ta trong thể loại Nhạc Xanh sau một thời gian mình “ở ẩn”!